Направен е од упредени филамент влакна (јадро) од полиестер обвиткани со кратки влакна од сецкан (штапел) полиестер. Perma-Core™ e високо перформансен конец со јадро дизајниран да ги минимизира проблемите при шиење и да го максимизира квалитетот на шавот. Заради јадрото поцврст е од останатите конци кои имаат конструкција со упредени полиестерски влакна што овозможува да се користи помала дебелина на конецот без да се изгуби на негова цврстина. Помалата дебелина на конецот помага при редуцирање на набирањата кај шавот на денешните високо технолошки ткаенини.
Perma-Core™ го испорачува најдоброто во шиењето на мануелните и автоматските повеќе насочни машини со докажани резултати. Асортиман од 400 бои.

Карактеристики и предности

Perma Corе

Kонец за шиење Perma Core

физичките карактеристики дадени во табелата се само за компаративни потреби, конечната одлука за соодветноста за избор на конецот е на одговорност на клиентот.

Останати карактеристики

Kонец за шиење Perma Core