Направен од 100% упредени полиестерски влакна на сецкан (штапел) полиестер, Perma Spun™ е високо квалитетен преден конец дизајниран да го максимизира квалитетот на шиење. Конец за широка намена во конфекциската индустрија за шиење на најразлични материјали. Економично решение за производство на вискоквалитетни шавови за да ги задоволи барањата на светот во висoкaта мода. Асортиман од 400 бои.

Карактеристики и предности

Perma Spun

 Kонец за шиење Perma Spun

физичките карактеристики дадени во табелата се само за компаративни потреби, конечната одлука за соодветноста за избор на конецот е на одговорност на клиентот.

Останати карактеристики