Зиппласт ви нуди фарбен карта со избор од 120 нијанси на бои. Фарбен картата поставена на сајтот служи за ориентациона прегледност и распознавање и може да се разликува од оригиналната фарбен карта заради колор профилот на Вашиот монитор и соодветните гама подесувања за истиот. За точно и прецизно распознавање на нијансата на боја побарајте оригинална фарбен карта од одговорното лице во Зиппласт.

Фарбен карта за патент затворачи

Зиппласт фарбен карта за патент затворачи
Зиппласт фарбен карта за патент затворачи

Фарбен карта во висока резолуција

прв дел (2,95 МB)

втор дел (3,16 MB)